درباره انتشارات نسک

ما در انتشارات «نَسْک» امیدواریم تا با معرفی نویسندگان و مترجمان جدید، هم بتوانیم راهی پیشِ روی افراد مستعد در این عرصه باشیم و هم با استفاده از نظرات و پیشنهادات مخاطبانمان، در رشد و ارتقاء متون چاپ‌شده در این عرصه کوشا باشیم. هدف اصلی در این انتشارات ترویج هر چه بیشتر کتاب‌خوانی است و امیدواریم که در آینده آثار ما در سراسر ایران مخاطبانی داشته باشد که ما را در ادامه‌ی این مسیر همراهی کنند.

ایده خود با ما درمیان بگذارید